woensdag, februari 23, 2005

Nieuwe werelden/nieuwe dromen

Het openingshoofdstuk van Droomstof te lezen op Cut-Up. In het kader van de virtuele krachtenbundeling. Ik mag die vage illustraties wel die ze er bij hebben geplaatst.

In diezelfde Cut-up: Nathalie met een uitmuntende analyse over pornografie, internet, beroemdheid en feminisme.