dinsdag, maart 29, 2005

Hannah: vandaag 4 jaar


Posted by Hello

Een wervelwind van schoonheid, humor, elegantie en taal. De dageraad van een nieuw leven (door haar vader meewarig geobserveerd, niet zonder melancholie.)