donderdag, februari 03, 2005

De discussie gaat door

Voor wie er, net als ik, geen genoeg van krijgt. Ronans bijdrage aan de "midlife crisis van dans" discussie. Reynolds geeft ook antwoord op Jess maar probeert zich er een beetje paternalistisch (en puur rockistisch) van af te maken. Belangrijkste zwakte in zijn betoog is zoals Ronan terecht opmerkt: hij heeft gewoon geen idee wat er in Europa aan de hand is en probeert Vet Geluid te makkelijk als retro-acid af te serveren. Ronan heeft een magistraal inzicht: de rol van het vaak verguisde electroclash. Ik denk dat hij gelijk heeft wanneer hij stelt dat over een paar jaar electroclash als een cruciaal moment zal worden gezien in de hergeboorte van dansmuziek.